Granty

Granty

Příspěvekod Petr Panaš » 18 zář 2017 14:06

Ústecká komunitní nadace ve spolupráci s partnery z řad místních firem vyhlašuje výzvu k předkládání projektů do 30. otevřeného grantové kola v rámci programu "Lidé a místo - posilování vztahu k místu", "Lidé s lidmi - budování lidské vzájemnosti" a "Lidé k budoucnosti - směřování k dlouhodobé udržitelnosti".

Cíle grantového programu:

Lidé a místo – posilování vztahu k místu

Cílem je přispět k posilování sounáležitosti a vztahu k místu, kde žijeme, k jeho oživení aktivním zapojením místních lidí a k zvýšení jejich zájmu o veřejný prostor a spoluodpovědnosti za správu věcí veřejných. Věříme totiž, že „když budeme mít rádi své místo, budeme o ně pečovat, starat se o ně, pak bude místo žít a vzkvétat“.

Lidé s lidmi – budování lidské vzájemnosti

Cílem je přispět k posilování mravních hodnot a odpovědnosti jednotlivce, rozvoji místní občanské angažovanosti, budování dobrých mezilidských a sousedských vztahů a ke snižování sociálního napětí. Věříme totiž, že „když se budeme chovat slušně a odpovědně a půjdeme druhým příkladem, pak prolomíme pasivitu a lhostejnost ostatních, kteří se postupně přidají, a společně se nám povede zlepšovat naše mezilidské vztahy a posilovat sousedskou vzájemnost.“ *

Lidé k budoucnosti – směřování k dlouhodobé udržitelnosti

Cílem je přispět k zdravému růstu a přípravě mladé generace pro aktivní život, k možnostem jejího perspektivního pracovního uplatnění, rozvíjet inovace a spolupráci v rámci osobního rozvoje a podporovat koncepční, odborná a dlouhodobě udržitelná řešení problémů.
Věříme totiž, že „když se otevřeme novým inspiracím, dovednostem a trendům, dáme perspektivu mladým a budeme přistupovat citlivě a s rozmyslem k sobě, společnosti i životnímu prostředí, pak přispějeme k prosperitě a dlouhodobé udržitelnosti naší komunity.“ *

Žadatelům doporučujeme se před zahájením příprav projektu pozorně seznámit nejenom s cíli grantového programu uvedenými v Pravidlech pro získání nadačního příspěvku, ale i s celkovým nově formulovaným grantovým rámcem nadace, jehož je vyhlašovaný program součástí.

Oblasti podpory:

V grantovém kole budou podporovány projekty, jejichž cílem je zlepšit podmínky života na území okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem v následujících oblastech podpory:
Grantový program "Lidé a místo – posilování vztahu k místu"

1. Moje obec, můj kraj, můj domov - budování vztahu k místu. Hledání a vytváření identity, pocitu sounáležitosti a patriotismu ve vykořeněném regionu. Zvyšování atraktivity regionu a zlepšování jeho image.

2. Tady to žije - vytváření míst a zázemí k setkávání občanů a společnému trávení času. Zvelebování, zkrášlování a oživování míst, vytváření příjemné atmosféry center měst. Podpora zdravého životního stylu a sportovního vyžití široké veřejnosti. Podpora nekomerční a alternativní kultury v její pestrosti, tvořivosti a osobitosti.

3. Naše obec – naše věc - dialog ve veřejném prostoru. Podpora společných projektů veřejné správy a občanského sektoru. Napomáhání efektivnímu fungování veřejné správy, posilování její transparentnosti a veřejné kontroly.

Grantový program "Lidé s lidmi – budování lidské vzájemnosti"

1. Budu dobrý, buďme dobří - posilování mravních hodnot, slušnosti a odpovědnosti jednotlivce. Podpora a šíření pozitivních příkladů a vzorů. Aktivizace lidí v boji s pasivitou a lhostejností. Motivace k občanské angažovanosti a rozvoji dobrovolnictví.

2. Žijeme spolu - budování kvalitních mezilidských a sousedských vztahů. Podpora rodinných vazeb a výchovy v rodinách. Zvyšování bezpečnosti lidí. Eliminace rizikového chování. Snižování napětí ve společnosti.
Grantový program "Lidé k budoucnosti – směřování k dlouhodobé udržitelnosti"

1. Mladým otevřeno - slaďování vzdělávání s potřebami trhu práce. Podpora rozvoje učňovského školství a řemeslných oborů a perspektivního pracovního uplatnění pro absolventy škol a mladé nezaměstnané. Vytváření podmínek a příležitostí pro zdravý růst mladé generace. Podpora mládežnických iniciativ.

2. Udržitelná budoucnost - podpora inovací ve vzdělávání. Rozvoj mezinárodní spolupráce a inspirací ze zahraničí. Vytváření a využívání nástrojů pro přenos a sdílení know-how, zkušeností a informací. Podpora koncepčnosti a odbornosti ve strategickém rozhodování. Podpora dlouhodobě udržitelných procesů a řešení.

Obsáhlejší vymezení oblastí podpory najdete v dokumentu Podrobnější vymezení oblastí podpory.

Uzávěrka příjmu žádostí: úterý 2. října 2017

Realizační období:
Výzva je vyhlášena pro projekty realizované v období od 1. ledna 2018 až 31. prosince 2018.

Maximální výše nadačního příspěvku: 50 000 Kč
Ve 30. otevřeném grantovém kole budou k dispozici prostředky v minimální výši 600 000 Kč pocházející z výnosů nadační jistiny, darů společností AIR PRODUCTS spol. s r.o. a JOTUN CZECH a.s. a darů dalších místních dárců.

Kompletní výzvu naleznete zde: http://komunitninadace.cz/informace-pro ... yzvy/#c924
Petr Panaš
Ověřený uživatel
 
Příspěvky: 1104
Registrován: 21 kvě 2010 12:58

Re: Granty

Příspěvekod Petr Panaš » 19 zář 2017 14:23

Nadace Partnerství poskytuje granty na Zelené oázy.
Třetí ročník grantového programu Zelené oázy poskytuje finanční podporu pro projekty, které pomohou navrátit zeleň a vodní prvky do urbanizovaného prostoru. Jedná se například o tvorbu nebo úpravu přírodních zahrad, veřejných prostranství se zelení nebo přírodně hodnotných lokalit.
O granty ve výši až 140.000 Kč mohou obce, školy, spolky a další organizace žádat do 31. října. Z grantového programu Zelené oázy mohou obce, školy nebo další instituce financovat například nákup sazenic, potřebného materiálu, jako je nářadí, kůly nebo pletivo, dále odborné poradenství nebo přípravu a tisk výukových a propagačních materiálů.
Více informací zde: http://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/ ... oazy-start
Petr Panaš
Ověřený uživatel
 
Příspěvky: 1104
Registrován: 21 kvě 2010 12:58

Re: Granty

Příspěvekod Petr Panaš » 12 pro 2017 23:17

Je vyhlášen grantový program Zdravého města na rok 2018 http://zdravemesto.litomerice.cz/images ... a_2018.pdf
Petr Panaš
Ověřený uživatel
 
Příspěvky: 1104
Registrován: 21 kvě 2010 12:58

Re: Granty

Příspěvekod Petr Panaš » 22 pro 2017 20:20

I v roce 2018 bude možno podávat projekty v rámci participativního rozpočtu https://litomericky.denik.cz/zpravy_reg ... 71221.html
Petr Panaš
Ověřený uživatel
 
Příspěvky: 1104
Registrován: 21 kvě 2010 12:58

Re: Granty

Příspěvekod Petr Panaš » 23 led 2018 07:24

Podmínky k podání projektu v rámci participativního rozpočtu naleznete na stránkách Zdravého města http://zdravemesto.litomerice.cz/
Petr Panaš
Ověřený uživatel
 
Příspěvky: 1104
Registrován: 21 kvě 2010 12:58

Re: Granty

Příspěvekod Petr Panaš » 07 úno 2018 22:17

Burza dobrých nápadů na téma „Konec hladu a chudoby“
Myslíte globálně? Jednáte lokálně? Máte nějaký nápad zlepšující podmínky v místě, kde žijete a přispívající zároveň k řešení globálních výzev? Máte chuť svůj nápad uvést v život a chcete s tím pomoct? Skvělé! Pak hledáme právě Vás.
Vaše nápady se mohou týkat například:
Posílení prevence, osvěty, poradenství a sociálních služeb na pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením.
Řešení tématu bezdomovectví, dluhové problematiky a finanční gramotnosti.
Podpora zdravé výživy a opatření proti plýtvání s potravinami.
Kdo se může přihlásit a jak:
iniciativy z řad jednotlivců, neformálních zájmových skupin či neziskových organizací působících v okresech Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem;
zasláním jednoduché přihlášky se stručným popisem Vašeho nápadu/záměru a to do pátku 16. února 2018.
Více zde: https://www.komunitninadace.cz/o-nas/pr ... a-chudoby/
Petr Panaš
Ověřený uživatel
 
Příspěvky: 1104
Registrován: 21 kvě 2010 12:58

Re: Granty

Příspěvekod Petr Panaš » 13 bře 2018 08:08

Společnost HENNLICH s.r.o. a Ústecká komunitní nadace vyhlašují již 14. otevřené grantové kolo na podporu projektů mladých lidí ve věku 15-25 let studujících či žijících v Litoměřicích “LITOMĚŘICE – LIVE CITY JSI TY”. https://www.komunitninadace.cz/zadatel/ ... tove-kolo/
Petr Panaš
Ověřený uživatel
 
Příspěvky: 1104
Registrován: 21 kvě 2010 12:58

Re: Granty

Příspěvekod Petr Panaš » 09 bře 2019 21:05

Máte zajímavý nápad, jehož realizace by mohla být pro město Litoměřice přínosem, ale chybí vám na něj peníze? I letos můžete získat až 200 tisíc korun v případě, že do 29. března 2019 zpracujete projekt, zajistíte jeho podporu 30 osob a odevzdáte svůj návrh městu.

Startuje již čtvrtý ročník participativního rozpočtování v Litoměřicích, kdy radnice nabízí obyvatelům možnost zapojit se do rozhodování o využití části peněz z městského rozpočtu. Letos však dochází k několika změnám. Oproti minulým letům se snížil počet osob, kteří musí podávaný nápad podpořit, a to z 50 na již zmiňovaných 30. Snížil se dolní limit celkových nákladů z 50 na 20 tisíc korun. Šanci tedy letos mají i menší záměry, musí jít o projekt majetkového charakteru realizovaný na majetku ve vlastnictví města, na veřejném prostranství nebo ve veřejně přístupné budově s volným přístupem pro každého.

https://zdravemesto.litomerice.cz/parti ... i-rozpocet
Petr Panaš
Ověřený uživatel
 
Příspěvky: 1104
Registrován: 21 kvě 2010 12:58


Zpět na Rozvoj města

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron