Gymnázium Josefa Jungmanna

Gymnázium Josefa Jungmanna

Příspěvekod sněhurka » 26 led 2011 19:22

Dobrý večer,

zdravím všechny absolventy a příznivce litoměřického gymnázia Josefa Jungamanna, ale i ostatní. Dnes odpoledne jsem na facebooku objevila stránku, která se týká současné situace na místním gymnáziu. Přestože jsem již několik let po maturitě, nemohu se s vámi nepodělit o její obsah. Uživatelé facebooku si mohou stránku prohlédnout po zadání hesla "Podpora základní organizace GJJ", pro ostatní text zkopíruji pod můj příspěvek. Jak jsem již řekla, místní gymnázium je pro mne svým způsobem citovou záležitostí a to, co se na něm v současné době odehrává nelze ponechat bez povšimnutí. Autorů textu si vážím jako vynikajících pedagogů a přímých lidí. Myslím, že v jejich povaze rozhodně není ostatním uškodit nebo je pomluvit, ale seznámit veřejnost s alarmujícími skutečnostmi.
Mnozí z vás si možná řeknou, že se to dění ve městě zas až tak netýká ( zřizovatelem gymnázia je Ústecký kraj), ale do výběru nového ředitele, respektive ředitelky, zasáhlo i naše město. Nutno ještě podotknou, že současná paní ředitelka nebyla vítězkou výběrového řízení na tento post a přesto byla do funkce dosazena.

Příloha č.1
Nastínění situace v organizaci
Od konce školního r. 2009/2010 se komunikace na naší škole velmi zhoršila. Ředitelka Bulasová začala rozhodovat autoritativně ve všech oblastech školního života. Názory kolegů ji zcela přestaly zajímat, téměř nikomu nenaslouchá a nikoho nerespektuje. To byl hlavní důvod, proč jsme v září založili odborovou organizaci. Doufali jsme, že se komunikace s ředitelkou zlepší, ale od počátku jsme vnímáni jako nepřátelé. Spory vyvrcholily na konci roku při pokusu odborářů ovlivnit čerpání FKSP. Vzhledem k ekonomické situaci v ČR a vztahu ministra financí k FKSP jsme navrhli vyčkat s čerpáním dalších zaměstnaneckých benefitů (kromě příspěvků na obědy a darů k výročím) do března 2011. S odvoláním na §225 Zákoníku práce jsme nejprve ústně a poté i písemně oznámili ředitelce školy nesouhlas s dalším odčerpáváním finančních prostředků z FKSP. Toto stanovisko však ředitelka školy odmítla respektovat a dala příkaz k zakoupení Unišeků v hodnotě cca 50 000 Kč.

Asistentka Vyšínská
Učitelskému sboru byl dán na poradě příslib, že nová asistentka bude přijata především jako pomoc pedagogům. Ředitelka Bulasová vyjmenovala, co vše bude asistentka pro učitele zajišťovat. Skutečnost je však zcela jiná. Asistentka přijíždí do práce s ředitelkou (dělá jí osobní řidičku), často dost pozdě, občas mizí dříve, někdy nepřijde vůbec. Když tráví ředitelka značnou část pracovní doby v „kuřárně“, někdy je tam asistentka s ní (takže opět není k dispozici, jak bylo slíbeno). Nejkřiklavější je ovšem to, že ředitelka zaměstnává asistentku také jako učitelku informatiky. Asistentka nemá vysokoškolské vzdělání, nemá žádnou odbornost na informatiku, jako jediná ze začínajících „pedagogů“ nedostala určeného tzv. uvádějícího učitele, a je tedy zcela bez kontroly i odborného vedení. Odučila sotva polovinu času, který odučit měla, a nedodržuje platný ŠVP. Její odměňování je naprosto neprůhledné. Postavení a favorizování asistentky, které je doslova výsměchem Zákoníku práce, má na psychosociální klima školy demoralizující vliv. Asistentka byla přijata po účelovém propuštění mzdové účetní Kosteasové, tyká si s ředitelkou od počátku, je jako ona z Roudnice n. L. a je zřejmé, že se znají už z doby před nástupem na naši školu.

Knihovnice
Od října 2010 dodnes pracuje na naší škole jakási Maruška, údajně důchodkyně a bývalá knihovnice z Roudnice n. L. Na dotaz odborové organizace bylo ředitelkou odpovězeno, že pracuje zdarma, aby se nenudila doma. Její příjmení ani osobní údaje nám sděleny nebyly. Pracuje v knihovně, v kanceláři asistentky, občas i v ředitelně bez jakéhokoli pracovněprávního vztahu zakotveného pracovní smlouvou. Občas je v kanceláři asistentky zcela sama bez přítomnosti kohokoli z vedení organizace a má volný přístup do kanceláře zástupců i do ředitelny. Důvodně se domníváme, že došlo ze strany ředitelky k porušení §13 zák. 101/2000 Sb. Dále se domníváme, že je nepřípustné, aby ředitelka státní školy zaměstnávala své známé načerno, neboť (i kdyby nebyl porušen zákon) je vyvoláván dojem nelegálního vyvádění mzdových prostředků, např. prostřednictvím odměn loajálním zaměstnancům, a tím dochází k demoralizování učitelského sboru a dalších zaměstnanců školy. Sotva lze uvěřit tomu, že by v dnešní době penzista pracoval několik měsíců zcela bez nároku na mzdu a ještě tratil část své nevelké penze v nákladech na dojíždění. I v tomto případě ředitelka Bulasová opět (jako v mnoha jiných případech a situacích) zjevně lhala, když odborářům tvrdila, že knihovnice bude pracovat jen do konce roku 2010.

Nadační fond
Na konci devadesátých let zřídili rodiče na naší škole nadační fond. Právní status fondu nikdy nebyl pedagogickému sboru řádně objasněn. Rovněž netušíme, jaký je současný stav „de jure“, jeho zakladatelé však už jistě žádný vztah k naší škole nemají. V minulém školním roce se do fondu vybíralo 300,- Kč na rodinu, z čehož vyplývá hodně přes 100 000,- Kč. Ředitelka Bulasová s tímto fondem nakládá zcela svévolně. S nikým nic nekonzultuje a nic si nenechává nikým schválit. Finančními prostředky fondu mírně řečeno plýtvá. Nakupuje pro dospívající mládež včetně plnoletých studentů pamlsky, jako by to byly děti z mateřské školy. Utrácí tak řádově tisíce, možná desetitisíce korun. Když chtěli rodiče na schůzce zástupců tříd využití těchto financí změnit, tak jejich názory nerespektovala a schůzku ukončila. Připomínáme jenom, že jedním z důvodů nesouhlasu rodičů s rozpočtem byl plánovaný nákup účetního programu pro podvojné účetnictví, jenž i podle našeho názoru nesouvisí s účelem fondu, kterým by měla být podpora studijních a soutěžních aktivit studentů Domníváme se, že způsob vybírání peněz a rovněž způsob jejich užití stojí na hranici porušení zákona. Pokud rodiče přispívají dobrovolně, jistě tak činí v dobré víře, že jejich peníze budou smysluplně využity ve smyslu posílení vzdělávací funkce školy. Pokud však někteří přispívají z důvodu obav o prospěch svého dítěte a pokud v této souvislosti způsobuje ředitelka a někteří třídní učitele vytváření takových obav, máme důvodné podezření, že může být porušován zákon.

Kouření ve škole
Je téměř skandální, že ředitelka Bulasová kouří (spolu se školníkem Kopřivou) v prostorách školy a žáci gymnázia (a zřejmě i jejich rodiče) i učitelé o tom vědí. Každodenní kouření se odehrává v bývalé kotelně. Někdy tam tráví ředitelka snad třetinu pracovní doby. V letních měsících někteří žáci upozorňovali, že cítí dým, který pronikal z kotelny otevřenými okny do učebny chemie. Paradoxní drzostí bylo, když ředitelka, osoba těžce závislá na nikotinu, rozebírala na poradě s některými kolegy organizaci protikuřácké kampaně na naší škole, kterou u nás provádějí rodiče pracující ve zdravotnictví. Domníváme se, že ředitelem školy by neměl být člověk, který denně porušuje hned několik paragrafů zákona (zák. 379/2005 Sb.). O sotva přijatelném pokrytectví ředitelky Bulasové vypovídá skutečnost, že se po svém nástupu do funkce dotazovala (údajně na popud školního parlamentu) na odboru školství krajského úřadu, zda lze zřídit na škole kuřárnu, a dostala samozřejmě negativní odpověď.

Nehospodárné nakládání se mzdovými prostředky a porušení veřejného slibu
Na konci roku 2009 a v průběhu roku 2010 rozvázala ředitelka Bulasová pracovní poměr s celkem pěti zaměstnanci. S poslední, učitelkou fyziky Víchovou, na samém konci roku 2010 i přes veřejně pronesený slib na poradě pedagogického sboru a slib daný odborové organizaci, že nikdo další již propuštěn nebude. V tomto případě se odborová organizace domnívá, že měla být dopředu informována (§ 287 resp. 279-280 Zákoníku práce), aby mohla zaměstnance případně hájit. V případě propuštění učitele informatiky Husáka se ředitelka chlubila, že ho k dohodě přiměla poskytnutím tří platů jako odchodného. I v případě učitelky Malinové sdělila takovou informaci. Na základě toho se domníváme, že ředitelka tak učinila ve všech případech a že finanční ztráta mzdového fondu organizace mohou být řádově i statisíce korun. Domníváme se, že ukončování pracovních smluv dohodou je ve skutečnosti kamufláží bossingového tlaku, tedy skrytou výpovědí. Pokud by tomu tak nebylo a zaměstnanec přišel s návrhem dohody sám, proč ředitelka plýtvá mzdovými prostředky, když souběžně platí nové zaměstnance? Další formou svévolného plýtvání je sepisování dodatků k platným pracovním smlouvám a vyplácení plných platů zaměstnancům, kterým je (podle našeho názoru protizákonně) zkracován úvazek či pracovní doba.
Ve výsledku se toto plýtvání zřejmě projevilo spolu s osobní averzí v nízkých odměnách některých učitelů – odborářů za měsíce listopad a prosinec 2010. Nemáme ovšem srovnání s odměnami favoritů (asistentka Vyšínská, školník Kopřiva).

Sjednání výhody pro manžela a jeho zaměstnavatele
Během roku 2010 zadala ředitelka Bulasová několik zakázek firmě Milan Mrázek z obce Dobříň. V této firmě pracuje podle RŽP (Živnostenský rejstřík) Ministerstva průmyslu a obchodu od 1. 11. 2009 manžel ředitelky Bulasové, Martin Bulas. Na podzim roku 2010 musela ředitelka Bulasová provést výběr dodavatele nové podlahy do sportovní haly gymnázia formou veřejné zakázky. Protože byla vybrána opět firma Milana Mrázka se zaměstnancem Martinem Bulasem, domníváme se, že mohla být sjednána výhoda pro výše zmíněnou firmu, kterou opatřila ředitelka Bulasová sobě či někomu jinému prospěch. Dále se domníváme, že tím mohla být naplněna skutková podstata trestného činu, a proto podáváme v této věci trestní oznámení Státnímu zastupitelství v Litoměřicích.Za výbor Základní organizace

Mgr. Petr Bašus
PaedDr. Bc. Luboš Nergl
Mgr. Jitka Putnarová
Mgr. Iveta Tůmová
Mgr. Hana Živcová
sněhurka
 
Příspěvky: 9
Registrován: 17 zář 2010 21:07

Re: Gymnázium Josefa Jungmanna

Příspěvekod sněhurka » 26 led 2011 19:28

Jimi byl o dvacet minut rychlejší, asi ho to taky trápí :D
sněhurka
 
Příspěvky: 9
Registrován: 17 zář 2010 21:07

Re: Gymnázium Josefa Jungmanna

Příspěvekod jimi brown herrer » 26 led 2011 19:37

:)

PS: Kdyžtak teda pane Liško smázněte to moje téma.
Uživatelský avatar
jimi brown herrer
 
Příspěvky: 344
Registrován: 08 zář 2010 22:52

Re: Gymnázium Josefa Jungmanna

Příspěvekod winie » 26 led 2011 22:36

no tak to je pekne. to by se melo poslat do novin. minimalne do televize. Tohle uz snad neni mozne. Nejdriv problemy s 5zs a ted tohle.... tomu uz se muzu opravdu jen a pouze smat :lol:
Winie = Vít Hrzán
winie
Ověřený uživatel
 
Příspěvky: 499
Registrován: 12 črc 2010 06:35
Bydliště: Litoměřice, předměstí

Re: Gymnázium Josefa Jungmanna

Příspěvekod Stanislav Hylán » 26 led 2011 23:03

Jako absolvent této školy po přečtení příspěvků ...jenom zírám. Podle zveřejněných informací si myslím, že situací na gymnáziu by se měla zajímat školní inspekce a hlavně zřizovatel školy - kraj. Jak jsem se doslechl v minulých dnech od známých, paní ředitelka se chystá údajně obměnit zaběhnutý profesorský sbor. Nepohodlní tedy oranžovým expresem pryč? Že by se jednalo o ty, kvůli kterým se dětem neustále mění rozvrh ve škole? :D Kdo je zodpovědný na škole za rozvrh hodin, který údajně ani v prvním týdnu školní docházky litoměřické gymnázium nemělo? Studoval jsem zde za ředitelování s. - tehdy - dnes p. Šrejbra a profesorů mj. Kozla, Eliáše, Hubala, Železného či komunisty nenáviděného A.Richtera. Starší dcera studovala už za ředitelování p. Mgr. Praibiše a jeho sboru. Pane, to byl PAN ŘEDITEL s autoritou. A rozvrh byl taky daný od prvního dne... A s dětmi taky kouřit nechodil... :)
Stanislav Hylán
 
Příspěvky: 372
Registrován: 08 čer 2010 20:22

Re: Gymnázium Josefa Jungmanna

Příspěvekod jimi brown herrer » 26 led 2011 23:33

Přijde mi, že se dycky říkávalo, jak je gympl prestižní škola. Myslím si ale, že prestiž už dávno ztratila. Já sem teda Praibiše moc nemusel, ale je fakt, že škola celkem fungovala. Škoda jen, když audit ukázal, kolik se tam válí nevyužitých dataprojektorů a notebooků. Jediný, kdo to kdy používal byl Petr Bašus a jedna učitelka na biologii. To kouření v kotelně už je taky dost. Zase ale nevidím důvod, proč nahánět lidi po parku, jestli někdo náhodou nekouří. Lidi prostě přešli silnici a zakouřili si. Především je to výchova rodičů a benevolence prodejců, ale i strážníků MP. V parku, jak se po gymplácku říká ''na středu'' nebo na ''dlouhejch'' je bordel, jak v tanku, ale v životě sem tam neviděl projít strážníka v době velké přestávky (kdyby MP nevěděla, tak je to od 10:35, jestli si to ještě dobře pamatuju). Na jednu stranu se studentům říká, že jsou už skoro dospělí, ale potom s vámi jednají jako s dětmi. Nesmyslná buzerace v podobě přezouvání - v zahraničí, u nás na vysokých školách se nikdo nepřezouvá a nikdo bahno do školy nenosí. Ale on si školník musí někde vybít statusovou frustraci. Nejmenovaná učitelka chodívá do hodin v klidu po 15 minutách. A ještě, protože je to přece zvykem, si nechávají říkat profesore/profesorko. Někde se stala chyba a paní Bulasová to moc nezlepšila.
Uživatelský avatar
jimi brown herrer
 
Příspěvky: 344
Registrován: 08 zář 2010 22:52

Re: Gymnázium Josefa Jungmanna

Příspěvekod Petr » 27 led 2011 09:16

Hned po nástupu nové ředitelky mi nebylo jasné, jak mohou tzv. kompetentní lidé na takovou funkci dosadit podobný typ člověka. Každou chvíli se někde "zašívala" a nejevila přílišný zájem o chod školy. Jakými úspěchy ve své práci disponovala před svým jmenováním na nejvyšší funkci donedávna prestižní školy v regionu? Měli by se vyjádřit ti na kraji, kteří ji dosadili na toto místo. Prostě klasické politicko-kšeftařské šachy "vyvolených". Nejsem do celé situace zasvěcen, ale i laikovi musí být jasné, že to hodně smrdí zvrchu bez jakéhokoliv respektu k letité tradici školy a jejich zaměstnanců. Myslím, že zase budeme na předních místech našich médií...
Petr
 
Příspěvky: 460
Registrován: 22 kvě 2010 09:45

Re: Gymnázium Josefa Jungmanna

Příspěvekod babča » 27 led 2011 09:57

Také se hlásím k absolventům této školy. Ještě z dob hodně dřívějších a za jiného soudruha ředitele. Začíná se mi vracet ta doba dávno minulá. Stranou dosazení ředitelé škol a jejich zástupci. Nevadilo, že neměli patřičné vzdělání ani schopnosti, ale byli dostatečně uvědomělí formovat názory tehdejších žáků. Když přišel nějaký průšvih, strana je vždy podržela. Nepohodlní, když nedrželi "hubu a krok", byli odejeti z kádrových důvodů. V čem je to dnes jiné? Jen ty názvy stran se změnily, ale jejich praktiky zůstávají stejné.
babča
 
Příspěvky: 193
Registrován: 21 kvě 2010 15:23

Re: Gymnázium Josefa Jungmanna

Příspěvekod dotik » 27 led 2011 11:33

Ať si Kouda, Ryšánková, Jakubec dávaj na vybraná místa koho chtěj...to je mi celkem fuk, ale když se prokáže, že jejich kůň je neschopnej, tak ho maj dát na porážku...pokud možno okamžitě...
dotik
 

Re: Gymnázium Josefa Jungmanna

Příspěvekod Jirka » 27 led 2011 11:42

Pro dotíka.
K viníkům přidat Šulce, Vonku, Kejře, Chlupáče, Krejzu.
Jirka
 
Příspěvky: 480
Registrován: 21 zář 2010 12:26

Re: Gymnázium Josefa Jungmanna

Příspěvekod dotik » 27 led 2011 11:55

:) v podstatě máš pravdu...akorát oni pouze relativně v tichosti akceptovali tlačenku pro socanku...aby si třeba mohli někdo protlačit někoho ze svých řad...ale jak říkám - není problém v tom, že se tam dostala (i když jsem o tom taky psal, že to nebylo úplně fér), ale dneska by měli přiznat barvu a říct, že přestřelili...ovšem jak je znám, tak lilie není zdaleka tak čistá, jako paní ředitelka...
dotik
 

Re: Gymnázium Josefa Jungmanna

Příspěvekod Jirka » 27 led 2011 12:02

A co panické telefonáty Kejře z hrůzy, kterou pro něj představoval Živec. To nebylo mlčky a tiše, to bylo hlasitě.
Jirka
 
Příspěvky: 480
Registrován: 21 zář 2010 12:26


Re: Gymnázium Josefa Jungmanna

Příspěvekod Stanislav Hylán » 28 led 2011 22:17

Dobrá anketa. Trochu jsem ale překvapen, jak je kolem této kauzy na tomto fóru klid.
Stanislav Hylán
 
Příspěvky: 372
Registrován: 08 čer 2010 20:22

Re: Gymnázium Josefa Jungmanna

Příspěvekod Stanislav Hylán » 29 led 2011 11:19

Na podporu požadavků pedagogů z GJJ vznikla petice, kterou je možno podepsat do pátku 4.února v Knihkupectí Jonáš na Mírovém náměstí. Petice bude poté v pondělí předána na Krajský úřad.
Stanislav Hylán
 
Příspěvky: 372
Registrován: 08 čer 2010 20:22

Re: Gymnázium Josefa Jungmanna

Příspěvekod LtmPavelka » 29 led 2011 11:33

Dobrý den, slyšel jsem, že petice má být prý také v Knihovně K.H.Máchy !?
LtmPavelka
 
Příspěvky: 122
Registrován: 28 zář 2010 12:42

Re: Gymnázium Josefa Jungmanna

Příspěvekod Stanislav Hylán » 29 led 2011 14:07

Jedná se o tu samou a další místo k podepisování. Pokud má mít určitou šanci, tak je třeba sehnat podpisů co nejvíc a k tomu je nutná i všeobecná propagace. Což v případě knihovny není možné, protože se jedná o veřejnou instituci. Přesto zůstává i tam a panu řediteli patří za to dík.
Stanislav Hylán
 
Příspěvky: 372
Registrován: 08 čer 2010 20:22

Re: Gymnázium Josefa Jungmanna

Příspěvekod babča » 01 úno 2011 17:09

babča
 
Příspěvky: 193
Registrován: 21 kvě 2010 15:23


Re: Gymnázium Josefa Jungmanna

Příspěvekod Stanislav Hylán » 01 úno 2011 22:24

Myslím si, že by si paní ředitelka neměla 50.léta brát vůbec do úst. Natož srovnávat nespokojenost zaměstnanců s vedením s praktikami z 50.let. To je opravdu velký rozdíl.
Stanislav Hylán
 
Příspěvky: 372
Registrován: 08 čer 2010 20:22

Další

Zpět na Školství

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník