Slavoj Litoměřice, zapsaný spolek

Slavoj Litoměřice, zapsaný spolek

Příspěvekod Petr Felix Chudoba » 27 říj 2014 17:04

Před komunálními volbami probíhala v jiném tématu diskuse ke kandidatuře členů Slavoje do zastupitelstva Litoměřic. Četnost a čtenost příspěvků ukázala, že dění ve Slavoji je pro uživatele tohoto fóra zajímavější než ambice Volby pro Litoměřice. Považuji proto za užitečné téma zachovat a pokračovat o něm v této samostatné diskusi.

Bylo by jistě logičtější vést tuto diskusi na stránkách Slavoje, ty ale takovou možnost nenabízejí. Navíc zřetelnou výhodou tohoto fóra je jeho nezávislost, která zaručuje názorovou svobodu všem zúčastněným. Diskutovat osobně a přímo ve Slavoji, prát případné špinavé prádlo doma, je nemožné – těch cca 1000 členů se nejen nesejde, ale ani osobně nezná. Navíc, jak se ukázalo už v tématu Volba pro Litoměřice, dostat na některé otázky odpověď od vrcholového funkcionáře Slavoje je velmi obtížné, jakkoliv každému muselo být jasné, že zaryté mlčení místo pravdivých odpovědí je špatná strategie a ve volební kampani celé hnutí extrémně poškodila. Pokud to snad Volba pro Litoměřice nechápala před volbami, pak věřme, že volební výsledek ji o tom poučil a funkcionáři Slavoje svůj přístup změní v diskusi na téma Slavoj Litoměřice, kterou tímto otvírám.
Uživatelský avatar
Petr Felix Chudoba
 
Příspěvky: 50
Registrován: 12 zář 2014 01:42

Hlava XXII

Příspěvekod Petr Felix Chudoba » 27 říj 2014 17:18

Nejčerstvější zážitek s roztomilým fungováním našeho výkonného výboru :-D

Ve stanovách Slavoje se píše:"výkonný výbor ze svého jednání vždy pořizuje zápis, který je závazným pro všechny členy Slavoje."

Dokud Slavoj nezrušil jachetní oddíl, dostávaly se k nám zápisy přes zástupce oddílu ve výkonném výboru. Sice se zpožděním a po mnohých urgencích, ale dostávaly. Od června jachetní oddíl neexistuje, a tak jsem se obrátil na Slavoj s prostou otázkou, jak, kde a kdy se mohu seznámit se závaznými zápisy z jednání výkonného výboru. Netušil jsem, co rozpoutám.

Každý příčetný člověk, jehož IQ je vyšší než venkovní teplota, dojde poměrně jednoduchou úvahou k názoru, že závazné pro něho může být jen to, co zná. Naprosto netuším, co mohlo výkonnému výboru zabránit v tomto způsobu uvažování. Snad skvrny na Slunci, snad nevhodná konstelace hvězd… v každém případě si výkonný výbor namísto použití rozumu vyžádal právní stanovisko, zda je povinen seznamovat členy se zápisy ze svých jednání. Dospěl k pozoruhodnému názoru, že na znalost zápisů, které jsou pro ně závazné, nemají členové Slavoje právní nárok. Takže mi ty zápisy, až na další, prostě neukáže… Dodávám, že ani Franz Kafka, ani Joseph Heller ve výkonném výboru Slavoje nezasedají.

Rád bych věděl, jestli se takto podivuhodně chová výkonný výbor ke všem členům Slavoje, nebo zda jenom já ho inspiruji k blbnutí 
Uživatelský avatar
Petr Felix Chudoba
 
Příspěvky: 50
Registrován: 12 zář 2014 01:42

Re: Slavoj Litoměřice, zapsaný spolek

Příspěvekod Ondra » 03 lis 2014 18:42

Vážený pane Chudobo. Bylo by dobré, kdyby jste se představil kdo jste a čím se živíte. Pro nás, neznalé dění ve Slavoji by to určitě bylo přínosné, abychom věděli, s kým máme diskutovat.
Ondra
 
Příspěvky: 84
Registrován: 27 lis 2012 17:58

Re: Slavoj Litoměřice, zapsaný spolek

Příspěvekod gladiátor » 08 lis 2014 17:57

Vážení sportovci a spoluobčané
K problematice komunikace a jednání vrcholového managmentu Slavoje mám svou vlastní zkušenost. Valná hromada Slavoje je nejvyšším orgánem Spolku, která přijímá důležitá rozhodnutí fungování Spolku. Bohužel praxe je taková, že většina delegátů jde na valnou hromadu jako, promiňte mi ten výraz „cvičená opička“ a také si dát chlebíček. Jak jinak lze nazvat situaci, když v loňském roce valná hromada přijímala nové stanovy Slavoje a nejspíš je nikdo ani nečetl, natož aby nad nimi přemýšlel. Protože když se ozval pan Chudoba se svými připomínkami, tak jeho námitky byly nekompromisně odmítnuty. Stanovy i přesto, že jejich přijetím přestaly být členy fyzické osoby, tak z neznalosti delegátů byly nakonec přijaty. Tím to ale neskončilo. Ještě závažnější je fakt, že schválené stanovy byly někým přepracovány a v pozměněné podobě odevzdány k registraci u Ministerstva vnitra. Těch 33 změn naprosto změnilo význam jednotlivých ustanovení. Nevěřím, že členská základna, oněch vice jak 1000 členů, má vůbec ponětí o provedených změnách. Nevěřím tomu, že se změnami, které jdou leckdy proti jednotlivým klubům, by členové souhlasily.
Postupně můžeme provedené změny probrat, protože paní předsedkyně Dvořáková mne vzkázala, že výkonný výbor nevidí důvod svolat mimořádnou valnou hromadu k těmto upraveným stanovám. Jsme ještě v právním státě ? Přál bych si být u toho , až bude vysvětlovat členské základně proč to bylo změněno a neodhlasováno.
Jeden příklad z 33 změn
Původní odhlasovaný text
Sportovní kluby a sportovní spolky, které využívají ke své činnosti hmotný a nehmotný majetek, uzavřou s VŘ smlouvu o předání a převzetí tohoto majetku. Tato smlouva určí osoby, které budou za uvedený majetek Slavoje odpovídat.
Upravený text a odevzdaný na MV
Sportovní kluby a sportovní spolky, které využívají ke své činnosti hmotný a nehmotný majetek Slavoje, uzavřou s VŘ smlouvu o nájmu tohoto majetku při jeho předání a převzetí. Tato smlouva zpravidla určí i osoby, které budou za uvedený majetek Slavoje odpovídat.
Výklad změny:
Valná hromada přijala toto ustanovení s obecným termínem "využívají." Přenechat věc k užití jinému lze buď na základě výprosy (§ 2189an. OZ), výpůjčky (§ 2193an. OZ) nebo nájmu. Prvé dva způsoby jsou bezplatné, zatímco o nájmu OZ v § 2201 říká, že "nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné." Tato změna, zanesená výkonným výborem do stanov, znemožňuje poskytnout klubu nebo spolku majetek Slavoje do užívání bezplatně.
Zjednodušeně řečeno: Bez ohledu zda spolek chce nebo nechce, stanovy v tomto bodě ukládají POVINNOST uzavřít nájemní smlouvu.
Jste připraveni vážení sportovci za svá sportoviště platit?

Rebel
gladiátor
 
Příspěvky: 81
Registrován: 24 zář 2014 19:46

Re: Slavoj Litoměřice, zapsaný spolek

Příspěvekod Ondra » 08 lis 2014 18:59

Je to velmi zajímavé čtení, které s však týká členů Slavoje, kteří byli zastoupeni patrně na té valné hromadě, o které hovoříte delegáty. Slavoj má prostřednictvím valné hromady právo na přijímaní změn a jejich schvalování. To je ten případ, který popisujete. Jinak vám mohu sdělit, že jsem si nechal vyložit vaší účast na sportovní komisi od člena, který nemá se Slavojem nic společného. Jak píšete, sportovní komise se opravdu podivila, podivila se však vašemu vystoupení, které bylo předneseno konfrontačně, urážlivě a nepravdivě. Tento člen komise je stár 62 let, zná vás velmi dobře, včetně vaší "bojové" historie a vyjádřil se na vaší adresu velmi nelichotivě.
Ondra
 
Příspěvky: 84
Registrován: 27 lis 2012 17:58

Re: Slavoj Litoměřice, zapsaný spolek

Příspěvekod gladiátor » 10 lis 2014 19:34

Pane Ondro.
Máte pravdu, je to téma, které se týká hlavně členů Slavoje. Problém je v tom, že většina členů ani neví, že dnes existují dvoje stanovy, což odporuje právnímu řádu této republiky. Jedny stanovy, které přijala valná hromada a druhé změněné stanovy, které vedení Slavoje odevzdalo na MV. Není toto podvod na členskou základnu Slavoje? Pošlapání demokratických zásad? Uvedl jsem zatím jen jeden příklad změny z oněch 33 změn. Má otázka zněla: Proč vedení Slavoje odmítá diskuzi k takto závažné situaci, kterou sami vytvořili. Nejsem z těch, kteří před problémy strkají hlavu do písku a drží se hesla „ Nehas co tě nepálí“. Nebo mi snad chcete říci, že někteří lidé si mohou dělat a říkat co chtějí a druzí nemají ani právo se bránit? Pokud si vedení Slavoje myslí, že na oponentní názory nemá nikdo právo, tak se šeredně plete.
K Vaší otázce, nebo spíš konstatování k mé účasti na sportovní komisi města. Šel jsem na sportovní komisi proto, že vedení Slavoje se k oddílu jachtingu chovalo tak jak se chovalo, odmítali jednání, informace, dotazy, prostě dělali mrtvého brouka. Informace, které jsem sdělil sportovní komisi byly zcela pravdivé a vycházely ze zcela konkrétních kroků, které vedení Slavoje v posledním období činilo. Paradoxní je na Vašem sdělení to, že ten 62 letý pán, který není členem Slavoje, Vás informoval, že se jednalo z mé strany o nepravdy. Není-li členem Slavoje, jak může vědět co je pravda a co né. Nebo jinak se zeptám, kdo toho pána informoval, že to co jsem říkal, není pravda. Jeden příklad za všechny. Informoval jsem sportovní komisi např. o krocích vedení Slavoje, které v konečném důsledku spějí ke zrušení oddílu jachtingu (třeba zákaz přijímání nových členu do oddílu jachtingu). Po mém odchodu tvrdili pan Šíf a pan Mayer, že nic z toho co jsem uvedl není pravda. A vida za tři týdny na to, valná hromada jachetní oddíl skutečně zrušila. Tak kdo nemluví pravdu? Takhle bych mohl pokračovat bod za bodem a vysvětlovat co se odehrává uvnitř Slavoje. Nechci nic jiného než-li to, aby vedení Slavoje začalo normálně komunikovat a přestalo nesmyslné napadání, osočování a manipulativní polopravdy ze strany VŘ. Hra na mrtvého brouka celou situaci jen zhoršuje.
Stále věřím, že pravda a sport zvítězí nad lží a nenávistí
Karel Němec
gladiátor
 
Příspěvky: 81
Registrován: 24 zář 2014 19:46

Re: Slavoj Litoměřice, zapsaný spolek

Příspěvekod Petr Felix Chudoba » 10 lis 2014 20:42

Ondra píše:Vážený pane Chudobo. Bylo by dobré, kdyby jste se představil kdo jste a čím se živíte. Pro nás, neznalé dění ve Slavoji by to určitě bylo přínosné, abychom věděli, s kým máme diskutovat.


Část odpovědí asi lze získat vyhledáváním na netu, zde se pokusím velmi stručně, případně doplním:

živím se publicistikou a jachting patří k velkým tématům, kterými se průběžně zabývám. V Českém svazu jachtingu a v České asociaci námořního jachtingu pracuji v legislativních komisích, zvláště v procesu RIA. Organizoval jsem mezinárodní mistrovství ČR v lodní třídě kajutové plachetnice. Ve Slavoji Litoměřice jsem od roku 2011, z rodinných důvodů jsem odmítl volbu do výboru jachetního oddílu, vloni jsem tento oddíl zastupoval jako delegát na valné hromadě.

A teď oplátkou: můžete mne, prosím, odkázat na Váš představovací příspěvek? I já bych rád věděl, s kým diskutuji.
Uživatelský avatar
Petr Felix Chudoba
 
Příspěvky: 50
Registrován: 12 zář 2014 01:42

Re: Slavoj Litoměřice, zapsaný spolek

Příspěvekod Petr Felix Chudoba » 10 lis 2014 20:51

Ondra píše:Je to velmi zajímavé čtení, které s však týká členů Slavoje, kteří byli zastoupeni patrně na té valné hromadě, o které hovoříte delegáty. Slavoj má prostřednictvím valné hromady právo na přijímaní změn a jejich schvalování. To je ten případ, který popisujete.


To není ten případ. Jakkoliv jsem bez iluzí ohledně samotných delegátů, vím, že některá ustanovení - a zvláště ta, která se týkala peněz - si oddíly opravdu hlídaly. Kdyby ještě při přípravě novelizace stanov přišel někdo s nápadem, že oddíly si budou muset (leckdy historicky a původně jejich vlastní) majetek od Slavoje pronajímat, byl by asi bit. Stejně tak ten, kdo by navrhl, že o penězích, které na svou činnost získají samy oddíly, nebudou rozhodovat tyto oddíly, ale vedení Slavoje. Takže v tom textu, který na valné hromadě ležel před delegáty (přede mnou ostatně také), byla tahle dvě ustanovení v podobě, kterou si oddíly pohlídaly. V té podobě se také stanovy přijaly. Výkonný výbor ale nechal u MV evidovat text stanov, ve kterém jsou tahle dvě ustanovení změněna.
Uživatelský avatar
Petr Felix Chudoba
 
Příspěvky: 50
Registrován: 12 zář 2014 01:42

Re: Slavoj Litoměřice, zapsaný spolek

Příspěvekod Jirka » 11 lis 2014 11:59

Vážení členové zapsaného spolku. Novy občanský zákoník /NOZ/ je novým zlatým dolem šíbrů. Všehoschopní využijí přechodného období, do kdy musí být údaje o spolku veřejné ke svým rejdům. Po několikáté. Proberte se.
Jirka
 
Příspěvky: 480
Registrován: 21 zář 2010 12:26

Re: Slavoj Litoměřice, zapsaný spolek

Příspěvekod gladiátor » 12 lis 2014 21:10

Přátelé sportovci, občané,

uběhl právě rok, od zásadního rozporu uvnitř tělovýchovné jednoty. Zda-li tato nezisková organizace, se bude zabývat rekreačním a masovým sportem, nebo bude přetvořena v podnikatelský subjekt, který bude pronajímat sportovcům jejich sportoviště. Stanovy a organizační řád jsou základem činnosti všech spolků a klubů v celé republice. Vychází z občanského zákoníku.

V čem je takový rozpor, že se proti sobě postavili jachtaři a zbytek tělovýchovné jednoty („někteří členové výkonného výboru“)? Je už v prvním článku. Dobře poslouchejte.

Slavoj Litoměřice zapsaný spolek (dále jen „Slavoj“) je dobrovolným samosprávným spolkem a sportovních klubů a sportovních spolků. Co dokáže jedna samohláska. Slavoj Litoměřice zapsaný spolek (dále jen „Slavoj“) je dobrovolným samostatným spolkem sportovních klubů a sportovních spolků. Cítíte tu změnu.

Pro ty, co to ještě nepochopili, si dáme malou slovní úlohu. Je množina tělovýchovné jednoty, která se skládá ze dvou podmnožin. První Sportovní klub, druhá Sportovní spolek. Obě právnické osoby. Tyto dvě podmnožiny se skládají z prvků a to je členská základna spolků a klubů. Otázka zní. Kde jsou sportovci, tenisu, jachtingu, pozemního hokeje a ASPV, jako fyzické osoby, do kterých podmnožiny patří když nejsou v žádném spolku nebo klubu?

Bylo hodně řečeno, hodně napsáno a kdo chtěl slyšet, slyšel. Kdo nechtěl, neslyšel. Neochotou jednat jsme se nedobrali po roce žádného výsledku. Jediný závěr který víme, je skutečnost, že bylo zastaveno přijímání nových členů, mladých sportovců do jachetního oddílu, nadále přetrvává, že mládež některých klubů nemá prostředky ke svému sportování a nakonec, byl oddíl co se vzepřel zrušen aby jejich požadavek nemusel byt splněn. A ostatní v TJ radši mlčí. To nemluvím o útocích na osoby, které si dovolily poměry kritizovat, cíleně je diskreditovaly v očích veřejnosti. Ptám se. To byl cíl našeho společného úsilí sportovat, vest mládež? Najde se někdo v našem městě, v tělovýchovné jednotě, kdo řekne vyřešme to?

Pravda a sport zvítězí nad lží a nenávistí
gladiátor
 
Příspěvky: 81
Registrován: 24 zář 2014 19:46

Re: Slavoj Litoměřice, zapsaný spolek

Příspěvekod václav » 13 lis 2014 17:14

Vážení čtenáři a členové Slavoje.
Pro objasnění trochu historie.
Po roce 1950, kdy armáda obsadila funkční a vybavený objekt jachtařů, vyznavači tohoto sportu dostali jako náhradu zbořenou a vyhořelou bývalou veslařskou loděnici na střeleckém ostrově.
Tuto rujnu v roce 1953 vlastními silami a za svoje peníze stavěli naši jachtaři. Po dokončení hrubé stavby ji opět za své začali vybavovat vyřazenými stroji z různých podniků a dokázali loděnici vybavit tak, že mohli začít stavět lodě.
Postavili prístavní můstky, vybudovali náplavku, místo pro spouštění a vyndavání lodí.
Během této doby (po vzniku ČSTV a následně Slavoje) spadl jachetní oddíl pod vedení Slavoje Litoměřice. Přesto že tehdejší režim pokládal tenis a jachtaření za takzvané buržoazní sporty, nikdy nezaznělo, že by se měl tenis nebo jachting zrušit. Čím Slavoj nabýval na velikosti, tím více se „jachťák“ stal velkým pomocníkem Slavoje.
Nejdříve si obsadil celou truhlárnu včetně zámečnické dílny.
Následně se Slavoj rozhodl - částečně kvůli povodním a vzdálenosti -
zřídit si vlastní truhlárnu. Začal z jachťáku odvážet veškeré strojní vybavení. Jachtaři stále mlčeli a věnovali se sportu. V roce 2002 po velké povodni, kdy hangár na uskladnění lodí nevydržel nápor vody a spadl, byl znovu postaven. Tak celý objekt loděnice nedoznal změny proti tomu, jak ho postavili staří jachtaři. Nedivte se, že se jachtaři zrušení oddílu začali bránit. Za celou dobu trvání Slavoje k takovému činu nedošlo.
Ptám se, kdo dal současnému vedení Slavoje právo zrušit nejstarší jachetní oddíl v celé republice? V letošním roce jachťák slavil 127. výročí založení. Proto si velmi vážím odvahy pana Chudoby a pana Němce, že se postavili proti zvůli současného vedení Slavoje.Vážím si všech sportovců, trenérů, organizátorů a členů Slavoje i rodičů, kteří podporují své děti k lásce ke sportu. Totiž co se stalo nám jachtařům, se může stát každému oddílu, který se odváží postavit proti rozhodnutí vedení Slavoje. V současné době stačí, aby se Slavoji vzepřel jediný člen oddílu, a je hotovo. Bez jakékoliv diskuse bude oddíl zrušen!

Například stejným způsobem vznikl jachetní oddíl v Roudnici. Ale vzhledem k tomu, že včas vystoupil ze svazku se Spartakem Roudnice, může nyní dál pokračovat ve své činnosti.
Václav
václav
 
Příspěvky: 14
Registrován: 02 říj 2014 13:30

Re: Slavoj Litoměřice, zapsaný spolek

Příspěvekod Ondra » 14 lis 2014 13:01

Pokud jste pan Václav, který pracoval ve Slavoji, tak s vámi asi všichni budou souhlasit. Já to nepamatuji, jsem příliš mlád. Měli bychom však dodat, že dobře informované zdroje vědí, že za Vás se ve Slavoji kradlo a podvádělo. To vše se ukázalo s nástupem nového vedení Slavoje a provedením důsledné kontroly. Výsledky jsou snad ještě někde uloženy. Chcete to dále rozvádět?
P.s.: Pokud nejste ten pan Václav, kterého myslím, tak se Vám omlouvám.
Ondra
 
Příspěvky: 84
Registrován: 27 lis 2012 17:58

Re: Slavoj Litoměřice, zapsaný spolek

Příspěvekod václav » 14 lis 2014 13:50

Od roku 1957 jsem členem Slavoje.NIKDY jsem nebyl ve vedení Slavoje.
václav
václav
 
Příspěvky: 14
Registrován: 02 říj 2014 13:30

Re: Slavoj Litoměřice, zapsaný spolek

Příspěvekod gladiátor » 24 lis 2014 22:48

Milý Ondro,

je jednoduché říkat, že někdo krade, nebo si přisvojuje cizí majetek. Zda máš konkrétní informace, tak projev osobní statečnost a řeš to tak jako my dva rebelové z TJ Slavoj Litoměřice. Když cítíš, že je něco v nepořádku, nebo je porušován zákon, tak se neboj proti tomu vystoupit. Pojmenovat to, a v případě, že máš podezření ze spáchání trestného činu tak to řeš s orgány, které jsou oprávněny se na to ptát těch lidí o kterých si myslíš, že jsou viníci. Jistě jsi si všiml, na stránkách fóra Litoměřice, že jsem přesně s panem Chudobou pojmenovali v čem se domníváme, že členové výkonného výboru přestoupili zákony této země. Tak jak jsme na stránkách fóra napsali, tak jsme i konali. Ale nejprve jsme se vždy snažili o konstruktivní dialog s paní Dvořákovou, Mayerem, Vahalíkem a některými členy výkonného výboru. Vždy jsme narazili na významné mlčení a nebo „proč bychom se s Vámi měli My bavit“. Víte pane Ondro cesta k pravdě je někdy dlouhá, trnitá, plná lží. Vše je o osobní statečnosti, nebát se vystoupit proti lidské hlouposti a nenávisti. Pane Václave, Vám děkujeme , že veřejně jste označil to, k čemu se ostatní zatím odhodlávají, naše město není tak veliké, aby zainteresovaní nevěděli, co se odehrává již celý rok v tělovýchovné jednotě. Problém je však ve vzájemných vztazích a vazbách, těžko dnes můžeme chtít něco měnit, když jsme vlastně kamarádi a proto je jednoduší říkat, že dokud se nevyřeší soudní spory ve Slavoji nebudeme nic dělat, opakuji nejde o Slavoj jako takoví, ale o konkrétní osoby, které si svojí arogancí sami vytvořili tyto problémy. My, ani nechceme, aby nám někdo pomáhal, protože věříme, že na naší straně stojí zákon. A v neposlední řadě postavit se za někoho, komu je činěno bezpráví je povinností každého řádného občana. Dříve či později pravda a sport zvítězí nad lží a nenávistí pane Šíf.

Karel Němec
gladiátor
 
Příspěvky: 81
Registrován: 24 zář 2014 19:46

Re: Slavoj Litoměřice, zapsaný spolek

Příspěvekod gladiátor » 19 led 2015 17:10

Pane Václave, až nastane vhodná doba, dozví se veřejnost proč muselo dojít ke zrušení jachetního klubu.

Zdravím všechny dobré lidi, kteří čtou tyto stránky. Neumřel jsem, jen jsem dal jistý slib, který jak se ukázalo, Vám oči neotevřel. Jak postupně sleduji vývoj událostí, tak ani nemohl, neboť Vy jste zaslepeni svou domnělou MOCÍ.

Tak pane Mayere a pane Šífe, Váš čas dozrál.

Pane Mayere v roce 2014 ve Vašem předvolebním boji, jste na tomto fóru utekl od otázek na tělo ohledně zrušení jachetního oddílu s tím, že až nastane vhodná doba, až skončí soudní spory, trestní oznámení atd. Myslím si, že je čas, aby jste veřejnost a členy TJ Slavoj Litoměřice pravdivě seznámil s důvody zrušení jachetního oddílu. Soudní spory vedené s nájemcem skončily a z toho plynou další naše otázky. Můžete zde veřejně odpovědět, co bylo příčinou zrušení jachetního oddílu a co bude dál s areálem, dnes už bývalého jachetního oddílu?

Dovolte mi malé upozornění: Pokud jste chlap a máte k…e, tak snad konečně vystoupíte z ilegality a odpovíte! Jak určitě víte, tak já s pravdou nemám problém o čemž jste se měl možnost přesvědčit v loňském roce. Proto si ale pak nestěžujte, že Vám dělá někdo OSTUDU. Tu OSTUDU děláte celému Slavoji Vy, včetně ostatních členů výkonného výboru a vedení Slavoje, protože neumíte jednat s lidmi. Spory neřešíte jednáním, ale pomluvami, lhaním a špiněním slušných lidí. Kde vítězí lež a nenávist, tam slušné lidi nenajdete, víte o čem mluvím pane Stejskal?

Gladiátor Karel Němec - sport a pravda zvítězí nad lží a nenávistí
gladiátor
 
Příspěvky: 81
Registrován: 24 zář 2014 19:46

Re: Slavoj Litoměřice, zapsaný spolek

Příspěvekod václav » 19 led 2015 17:59

O jedné zradě předsedy oddílu

Opět se jedná o zrušení jachetního spolku.

Na schůzi, která se konala proto, aby byl zvolen zástupce oddílu na valnou hromadu Slavoje, se nominoval sám předseda oddílu pan Mikulášek. O tomto člověku doposud nebyla řeč. Při debatě o nominaci se pan předseda označil za jediného člověka, který je schopný na valné hromadě zabránit zrušení oddílu.
Ještě před hlasováním pan Mikulášek prohlásil: „jachťák zachráním!“.
Usnesením schůze byl pověřen, aby zabránil zrušení jachtklubu. Na to mu členové Němec a Chudoba řekli, že když to dokáže, sami z oddílu odejdou.
A ejhle, pan Mikulášek na valné hromadě byl jeden z prvních, co hlasovali pro zrušení oddílu. Nikdo jiný z jachetního spolku na valné hromadě nebyl (ani jako host). Členové výkonného výboru za asistence policie pak zabránili některým členům jachetního klubu ve vstupu na valnou hromadu! Tuto informaci o hlasování na valné hromadě máme od zástupců jiných oddílů. Z toho vyplývá, že o osudu jachťáku již bylo dávno rozhodnuto. Od jednoho předsedy oddílu Slavoje vím, že se o valné hromadě na jejich členské schůzi vůbec nehlasovalo: „…pojď se mnou, musíme odhlasovat vše, co bude VV Slavoje chtít, jinak nemusíme dostat peníze na naši činnost…“.
Z pochopitelných důvodů nechce být jmenován, aby oddíl a vzápětí i on neskončili jako jachtklub.
Dále jsem se od tohoto předsedy dozvěděl, že VV Slavoje a pan Mikolášek jsou dohodnuti na tom, že se jako založí nový pseudojachetní oddíl a pan Mikolášek bude jeho předsedou. Znamená to jediné: pro své záměry potřebovali mít jachťák prázdný a bez nájemce.

Člověk, který zradil své kolegy a kamarády jednou, je pro své zájmy ochoten udělat totéž vždy, kdy se mu to bude hodit. Lidé, jako pan Mikulášek, by neměli zastávat žádné funkce.

václav
václav
 
Příspěvky: 14
Registrován: 02 říj 2014 13:30

Re: Slavoj Litoměřice, zapsaný spolek

Příspěvekod gladiátor » 21 led 2015 21:28

Vážení spoluobčané, sportovci Na tomto odkazu https://www.youtube.com/watch?v=QWIwi8i-Puo se můžete podívat na reportáž o tom jak „soudní spor rozvoj Slavoje neovlivní“ . V tomto spotu zaznělo z úst pana Šífa několik nepravdivých informací, ostatně jeho vlastní rétorika, které sám věří.

1) Ke zrušení jachetního oddílu – „dlouhodobé problémy s některými členy“ je pouze bohapustý výplod fantazie pana Šífa, který právě svým jednáním, svými výroky a svými postupy způsobil záměrně negativní náhled na členy Jachetního oddílu. Dnes již máme dost důkazů, které dokazují, že kroky pana Šífa byly záměrné a účelové, tak aby se naplnila jeho vize a tou bylo „ZRUŠENÍ JACHETNÍHO ODDÍLU“. Pan Šíf zcela záměrně prezentuje na výkonném výboru polopravdy a ovlivňuje členy VV ve svých rozhodnutích. Příklad: má žádost ze dne 2.6.2014 o sdělení jaká byla výše plnění z pojistné smlouvy na areál Jachtingu,při povodních 2013. Tato žádost byla prezentována členům VV a veřejnosti, jako mnou podané již několikáté trestní oznámení. Podal jsem jen jedno a to 9.5.2014. A co výkonný výbor? Věří těmto výplodům bujné fantazie pana Šífa a nikdo z nich se nenamáhá si něco ověřovat, natož se snažit něco řešit rozumem. Existuje několik řešení jak se zbavit těch „údajných“ rebelů a nemusí se proto rušit celý oddíl. To by, ale musel někdo povstat a říci svůj názor. Ono pánové a dámo z VV je jednodušší, když to vyřeší někdo za Vás, že!!!

2) Valná hromada Slavoje – vyjádření pana Šífa „čin odporující zákonu“. Pane Šíf a členové VV – doporučuji Vám všem, si přečíst nový OZ § 251 a zkuste dál tvrdit veřejnosti, že Vaše stanovy jsou nadřazeny tomuto OZ, které právě z tohoto OZ musí vycházet. V okamžiku, kdy toto tvrdil i Váš advokát, to mne dorazilo. Opravdu člověk na svém místě. Jeho služby bych si nikdy neobjednal. Víte proč jsme nesměli na valnou hromadu? Protože jste vy pane Mayere a pane Šífe nemohli dopustit, aby se delegáti dozvěděli PRAVDU. To by jste potom nemohli zrušit Jachetní oddíl!!!

3) „Prostory budou dál sloužit ke sportu“. Zase LEŽ. Pane Šíf ani jste se nezačervenal. Tento spot byl vysílán 15.7.2014 a na začátku září na VÁŠ příkaz dorazil zaměstnanec Slavoje a uzamkl prostory bývalého JO. Dílnu, šatnu, klubovnu. Takhle vypadá pravda z Vašich úst pro všechny, kteří nemají o problémech ani ponětí. Nebýt přítomnosti nájemce, tak jachtaři neměli kam chodit, včetně WC. Vrchol je, že tvrdíte o nájemci, že znemožňuje sportování v areálu. Zase LŽETE.

Doporučuji všem se dobře podívat na tento spot. To co tam vidíte na záběrech z posilovny, koutku pro děti, posezení pro dospělé vybudoval ten pomlouvaný nájemce ze svého. Určitě je to člověk, který by chtěl bránit sportování mládeže, jak bezostyšně tvrdíte pane Šíf.

Vezměte jed na to, že dřív nebo později pravda vyjde najevo. Pane Mayere od Vás Vaše vyjádření ke zrušení JO, již neočekávám. Pokud to nevíte, tak Vám doporučuji shlédnout výše uvedený spot. Mohl jste již dávno odpovědět, ale co…….. ???

Pravda a sport, musí zvítězit nad lží a nenávistí.

Karel Němec
gladiátor
 
Příspěvky: 81
Registrován: 24 zář 2014 19:46

Re: Slavoj Litoměřice, zapsaný spolek

Příspěvekod Petr Felix Chudoba » 24 led 2015 11:43

Nová úroveň ostudy:
člen výkonného výboru Slavoje se na celostátní konferenci Českého svazu jachtingu vydával za delegáta toho jachetního oddílu, který Slavoj už před půlrokem zrušil. Docela by mne zajímalo, jestli to byla jeho soukromá drzost nebo o tom výkonný výbor věděl...
Uživatelský avatar
Petr Felix Chudoba
 
Příspěvky: 50
Registrován: 12 zář 2014 01:42

Re: Slavoj Litoměřice, zapsaný spolek

Příspěvekod worwan » 01 úno 2015 13:10

Za asistence mestske policie si Slavoj Litomerice prebira areal jachetniho oddilu. Bude fungovat pro oddily Slavoje... https://www.facebook.com/Litomericko24
Uživatelský avatar
worwan
 
Příspěvky: 255
Registrován: 27 črc 2010 14:20

Re: Slavoj Litoměřice, zapsaný spolek

Příspěvekod gladiátor » 02 úno 2015 17:11

Jak to jen nazvat? Vloupání za asistence Městské policie Litoměřice nebo 13. díl války volů.

Včerejší předání areálu JO na základě dohody mezi nájemcem a Slavojem proběhlo naprosto v klidu a je otázkou proč za asistence Městské policie Litoměřice. Když nájemce přebíral před 3 lety areál JO byli u toho 3 lidé. Včera se sešlo celkem cca 15 lidí na to, aby si převzali několik smluv na uskladnění lodí a pár postelí. Jasná demonstrace síly v duchu „MY JSME SLAVOJ“.

Ukázalo se, že vůbec nejde o sport a nikdy nešlo. Hlavní činnost při přebírání areálu spočívala v tom, že všude vyměnili zámky a prostory uzamkli jen proto, aby znemožnili přístup členů bývalého nejstaršího oddílu jachtingu do prostorů, které si zaplatili svými členskými příspěvky.

Nájemce předal vedení Slavoje smlouvy s klienty, kteří zde mají uskladněné své věci a Slavoj se zavázal respektovat tyto smluvní vztahy. Jaké však bylo mé překvapení, když zaměstnanec Slavoje vypáčil zámek od prostoru, který má někdo pronajatý. Koukám-li se do zákona, byla naplněna skutková podstata trestného činu „ VLOUPÁNÍ“. Majitel kóje nebyl přítomen výměny zámku a ani nebyl o tom vyrozuměn. Paradox je, že příslušníci městské policie, kteří zde byli přítomni, němě přihlíželi a nekonali. Teprve, když jsem je upozornil co se děje, šli se tam podívat, ale stejně nezasáhli. Nebo spíše uvěřili slovům samozvaných „ombudsmanů“ Šífa a Stejskala, kteří si zákony vykládají podle svého.

K čemu byla přítomna městská policie? Proč městská policie nezakročila, když došlo ke spáchání trestného činu? Platíme si městskou policii ze svých daní proto, aby asistovali u takové demonstrace síly pro soukromý subjekt?

Dlouhodobě sleduji chování některých členů vedení Slavoje a musím s politováním konstatovat, že se hromadí případy porušování zákonů této republiky a kompetentní složky to nechávají bez povšimnutí. Ptám se PROČ!

Pánové a dámo znáte české přísloví „tak dlouho se chodí do lesa, až se ucho utrhne“ . Potom všichni říkají „ JÁ MYSLEL, ŽE….“. Mě neutaháte.

Pravda a sport zvítězí nad lží a nenávistí.

Karel Němec
gladiátor
 
Příspěvky: 81
Registrován: 24 zář 2014 19:46

Další

Zpět na Sport

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník